Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

DÜŞLER DENİZİNE AÇILAN BİR AKIL- KAHRAMANI’NIN SEYİR DEFTERİ veya ODYSSEUS’UN BİLİNÇ-ALTINDAKİ TETHYS

Sadık TürksavaşŞubat ayının ilk konuğu , mitoloji üzerine araştırmaları ve senaryoları bulunan Sadık Türksavaş “Düşler Denizine Açılan Bir Akıl- Kahramanı’nın Seyir Defteri veya Odysseus’un Bilinç-Altındaki Tethys “konusu ile sizlerle olacak.
Odysseus’un oniki parça gemi ile Troya’danayrılıp ülkesiİthaka’ya doğru yola çıkması.(Çizgisel zamandan çevrimsel zamana geçiş) -Lotus * yiyenler ülkesine varış (Geçmişin silinmesi veya Lethe ırmağından geçiş) -Poseidon’un oğlu kyklopPolyphemus’un gözüne kazık sokulması (Güneş kapısının kapanması veya içe dönüş) -Odysseus’un ismini Polyphemus’a ‘’hiç kimse’’ olarak vermesi( Gösterenin kaybedilmesi veya simgesel alandan imgesel alana geçiş) -Aiolos’tan rüzgar tulumunun alınması ve tulumun açılarak rüzgarın kaçırılması(Doğanın kontrol dışı kalması) -Laistrygonlar’ın saldırısı sonucunda tüm gemilerin batışı(Kastrasyon ve yıkım) -Kirke’nin (yer altı gizeminin tanrıçası) bilgece sınavları ve öğütleri üzerine Hades’ten geçiş ( Ölüm ve yeniden doğum ) -Skylla ile Kharibdis (boğaz canavarları) çiftlerinin arasından kayıp verek geçiş (Kozmik zıtlıkların birliği)-Kalypso’nun (yeryüzünün bereket tanrıçası) adasına çıkış (Uyanış ve tekrar çizgisel zamanın simgesel alanına giriş) -İthaka’ya varış ve eşi Penelope ile oğlu Telemakhos tarafından tanınması ve rakiplerin öldürülmesi (Toplumsalın alanına giriş ve zafer)gibi aklın kahramanlığı, zıtların birliği, doğanın tepkisi, ölüm ve yeniden doğum, aydınlanma anahtar kelimelerden oluşan konusunu katılımcılarıyla paylaşacak.

Sadık TÜRKSAVAŞ

Doğum Yılı: 1962
Eğitim ve Formasyon:
İstanbul Ün. Müh. Fakültesi, Jeoloji Yüksek Müh. öğrenimi ve paleontoloji dalında yüksek lisans çalışması.

1986-1990 özel şirketlerde jeoloji mühendisliği.
1990 sonrası mühendisliği bırakış. Anadolu folkloru, etnografyası ve mitolojileri
üzerine araştırmalar ve çalışmalar.
Ürünler: 1992- Kültür Bakanlığı’ndan ödenek ve destek alan ”Hoca Ahmet Yesevi” adlı, Türk tasavvufunun başlangıcını işleyen film senaryosu.
1995- AKM Devlet Tiyatroları Aziz Nesin Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelenen ”Kybele” adlı oyunun dramatür çalışması.
1997- Oyuncular Tiyatro gurubu tarafından sahnelenen ”Işık insanları” adlı mitolojik
konulu oyun senaryosu.
1998- TRT tarafından çekilen ” Karşılaşma” adlı, antik çağda Anadolu’da yaşayan
iki farklı düşünceyi konu alan film senaryosu.
1999- Türk- Amerikan Kültür Derneğine sunulan ”Anadolu’nun etnografyası ve
folkloru” konulu araştırma çalışması.( Fotoğraf sanatçısı Atilla Durak bu çalışma
üzerinden bir çok ülkede, Anadolu’nun kültürel renklerini konu alan ‘’Ebruli ‘’adlı bir dizi fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.)

2000–2012- Boğaziçi Üniversitesinde, Prof. Dr. Yağmur Denizhan başkanlığında”Mezopotamya tarihi ve mitolojileri” üzerine akademik çalışma.
Aynı dönemde, Bilgi Üniversitesi mitoloji atölyesinde ve bazı özel resim ve tiyatro atölyelerinde mitoloji dersleri. Çeşitli kurumlarda dersler ve seminerler devam etmektedir.
2010-2013- Prof. Dr. Gediz Akdeniz başkanlığında, ‘’Türkiye Düzensiz Sistemler Çalışma Gurubu’’ nun düzenlediği sempozyumlarda ‘’kutsal ve kozmos’’ üzerine verilen sunumlar.
Çeşitli tarihlerde, Hayalet Gemi, Oluşum, Hiç, No, Güncel, Papirüs gibi edebiyat ve sanat dergilerinde mitolojik şiirsel öyküler ve yazılar.
Ayrıca.. Salih Turan, Rafet Ekiz, Lütfü Cülcül, Yusuf Katiboğlu, Selim Karadana, Zuhal Neccar, Mustafa Karyağdı gibi ressamların katalog yazıları ile resim eleştirileri.