Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

MUĞLA HALK KÜLTÜRÜ VE TÜRKÜLERİMİZ

Halk BilimiTürküler, genellikle bir olay üzerine  yazılmış halkın ortak  duygu ve düşüncelerine tercüman olan  toplumun geneline mâl olmuş ezgilerdir. Türkülerin sahipleri başlangıçta sahibi belli olsa da, zaman içerisinde  bu kişilerin isimleri unutulur  ve  anonim bir hale gelirler.

Muğla halkının kendisine has hayat anlayışı, dünya görüşü, örf ve âdetleri, gelenekleri, yaşayış tarzı, dini-ahlaki değerleri  daha sayamadığımız bir çok halk kültürü ve dillere destan olmuş diyar diyar gezmiş Muğla Türküleri..

“Muğla Halk Kültürü ve Türkülerimiz” konferansında,eğitimci, araştırmacı-yazar  Hüseyin İlker Altınsoy,  Muğla’ nın zengin kültürel yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan Muğla türkülerinden yola çıkarak, Muğla folkloru ve edebiyatı hakkındaki yerel tarih araştırmalarını, gözlem ve deneyimlerini paylaşacaktır.Konuları ve türküleri katılımcılarıyla paylaşırken elinden sazını dilinden sözünü eksik etmediği türküleriyle Muğla Mahalli Halk Müziği Sanatçısı İbrahim Ethem Yağcı sazıyla eşlik edecektir.

Zengin bir halk müziği repertuarına sahip olan ilimiz Muğla’nın türkülerine ait eşsiz bilgilerin ele alınacağı konferansımızda birlikte olmak dileğiyle.