Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

DOĞU AKDENİZDE KORSANLIK FAALİYETLERİ

KonferansDOĞU AKDENİZDE KORSANLIK FAALİYETLERİ
SANTOSTEFONO ŞOVALYELERİ VE OSMANLI DEVLETİ XVI-XVII YY.
Akdeniz Denizcilik Tarihi Konferansları Serisi-1

Dr. Mikail Acıpınar  14 Şubat 2013 Perşembe günü Akdeniz Denizcilik Tarihi Konferansları Serisinin ilkini gerçekleştirecektir.

Dr. Mikail Acıpınar konferansında; Genel kabul üzerine 1571 yılındaki (İnebahtı) geniş çaplı deniz muharebelerinden sonra Akdeniz’de büyük donanma savaşlarının yerini, zaman zaman devlet eliyle desteklenen, korsan savaşları almıştır. Bu korsan savaşlarına devlet destekli Hıristiyan tarikatları de daha yoğun biçimde katılmıştır. Bilhassa Avrupalı devletlerce Hıristiyanlığın en büyük düşmanı olarak görülen Osmanlı Devleti’ne karşı yoğunlaşan bu mücadelelerde, St. John Şövalyeleri gibi tanınmış tarikatlar dışında, artık başka bir yeni oluşum daha yerini almıştı. Bu yeni aktör 1569 yılında yaşanan dönüşümle Toskana Grandukalığı haline gelen Floransa Dukalığı tahtındaki Medici hükümdarı I. Cosimo de’ Medici tarafından 1562 yılında hayata geçirilen ve kısa süre sonra Akdeniz’deki sergüzeştine başlayan Santo Stefano Tarikatı Şövalyeleri olmuştur. XVI yüzyıl ile XVII. yüzyılın ilk yarısını kapsayan konferansımızda; kuruluşundan itibaren her türlü Osmanlı karşıtı faaliyetin içerisinde yer alan tarikatın ortaya çıkışı, diğer Hıristiyan tarikatlarla ittifakı, Osmanlı adaları ve topraklarına saldırıları, Osmanlı idaresinin söz konusu tecavüzlere karşı aldığı tedbirler ile bunların neticesinde o dönemin bir olgusu haline gelen esaret ve ele geçirilen Türk esirlerin durumu hakkında görsel materyallere dayalı bilgileri sunacaktır.