Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi

ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE BODRUM YARIMADASININ ADLARI

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünden Prof.Dr. İbrahim GÜNER’İN sunuşunu yaptığı “Coğrafi Açıdan Bodrum İlçesi Yer Adları” konferansı Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet DİNÇBERK, Başkan Vekili Funda AKÇALI,Meclis ,Üyesi Avni CANER ,Birim Amirleri ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Yarımadasının coğrafi konumundan, ikliminden, yeryüzü şekillerinden, yer altı kaynaklarından ve tarihsel gelişiminden kısaca bahseden ProfDr.GÜNER, coğrafya açısından belli bir yerin yer adlarının çözümlemesi yapılarak oranın iklim özellikleri, kayaçları, toprakları, doğal bitki örtüsü, hidrografik yapısı, morfolojik yapısı, ekonomik yapısı kısaca coğrafik birçok yönden bilgiye veya tahmine ulaşmak mümkün olduğunu dile getirdi. Bu ve bu bilgilerin bir milletin zengin kültür yapısını ön çıkarması nedeniyle önemle korunmasını  vurguladı.

Prof.Dr. GÜNER Bodrum Yarımadasındaki belde, köy, mahalle, yarımda, koy ve burunadlarınınantiçağdan günümüze kadar ki süreçte kimlerden , ne zaman, nelere dayanılarak bu isimleri aldığını , ad değişimlerinde dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı muhteşem görsel sunumuyla  anlattı.

Katılımcılar sordukları sorularla da yaşadıkları şehir hakkında zengin bilgilere sahip oldular.

Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet DİNÇBERK ve  Başkan Vekili Funda AKÇALI’nınProf.Dr.GÜNER ‘ e Teşekkür plaketini vermesi ile konferansımız son buldu.